One way

Bare Ove sine tanker om litt forskjellig…

Flower

Ove

Ove Eldøy bor på Sandnes. Etter mer enn 30 år i ABB, har jeg de siste årene vært lærer i elektrofag ved Gand vgs. Interesser er data, web, lyd, musikk, videofilming og redigering, mm. Jeg deltar aktivt i en menighet. Jeg er gift og har barn og barnebarn.

Jeg har lært mye av det andre har delt på nettet. Den enkle tanken bak denne bloggen er at alle vet noe om noe, og dersom alle deler noe av det de vet, så vil vi alle kunne lære noe av noen.