Katalogen over kristne sang- og musikk-krefter!
Tilbake
Katalogen
Julesalmer fra Stavanger Domkirke
Kor fra Stavanger Domkirke -
Julesalmer fra Stavanger Domkirke
Dirigent og produsent
Domkantor Arne Hadland
Konsulent/Layout
Gunnar Horjen
Fotograf
Inge Bruland
Datagrafikk
Anne Dickens
Utgiver
Domkirken Musikk a/s - Stavanger
Korene i Stavanger Domkirke
Stavanger Domkor (guttekoret), Stavanger Domkirkes Motettkor, Stavanger Domkirkes Ungdomskantori, Stavanger Domkirkes Pikekor, Stavanger Domkirkes Kammerkor.
Instrumentalister
Trompet: Ola Koll Aune, Åge Østrem, Mark Ippolito, Odd-Bjørn Ø. Lund. Trombone: Toril G. berg, Clare Farr, Trond Nielsen, Hilde Høyvik. Tuba: Mads Bryne. Slagverk: Beate Iversen, Kjartan Fjordheim, Håkon Kartveit. Hovedorgel: Asbjørn Myrås. Kororgel: Terje Hadland.
Opptak
EB Studio, Stavanger Domkirke, januar og september 1996

| Tilbake | Korkatalogen! |


Ta kontakt med for mer informasjon eller for å gi tilbakemelding på disse sidene.
© EB Studio.