Katalogen over kristne sang- og musikk-krefter!
Tilbake
Katalogen
Påske
Kor fra Stavanger Domkirke -
Påskesalmer
Dirigent og produsent
Domkantor Arne Hadland
Layout/original forside
Gunnar Horjen
Utgiver
Domkirken Musikk AS - Stavanger
Korene i Stavanger Domkirke
Stavanger Domkor (guttekoret), Stavanger Domkirkes Motettkor, Stavanger Domkirkes Ungdomskantori, Stavanger Domkirkes Pikekor, Stavanger Domkirkes Aspirantkor, Stavanger Domkirkes Kammerkor.
Instrumentalister
Fiolin: Carol M. Harris, Odd Sveinung Johnsen. Bratsj: Torill S. Lura. Cello: Anders Moberg. Blokkfløyte: Anne Gundersen. Horn: Jan Magnus Dahle. Trompet: Åge Østrem, Mark Ippolito. Trombone: Hilde Høyvik, Torbjørn Ingvaldsen, Siv Krogh Fossen. Tuba: Mads Bryne. Pauker: Mark Sijpkens. Hovedorgel: Asbjørn Myrås, Terje Hadland. Kororgel: Terje Hadland, Gunn Randi Moen. Continuoorgel: Arne Hadland. Klokkespill: Asbjørn Myrås. Soloinnslag: Margrethe Skorge Bjørheim og Kjersti Bru.
Opptak
EB Studio, Stavanger Domkirke, 1997 - 1998

| Tilbake | Korkatalogen! |


Ta kontakt med for mer informasjon eller for å gi tilbakemelding på disse sidene.
© EB Studio.