Katalogen over kristne sang- og musikk-krefter!
Linker
Korkatalogen
EB Studio


English

Sekundantene
SekundanteneKraftfor
KraftforJulesalmer
Domkorene
Stavanger


Ålgård Jentekor
Ålgård Jentekor8-eren
8-erenFiskarane
FiskaraneKarpos
KarposRandaberg Mannskor
Randaberg
Mannskor


NMS
Musikkspill
for barn
NMS

Solborg Folkehøgskole
Solborg
Folkehøgskole


Familien Mo
Familien MoRandaberg Musikklag
Randaberg
Musikklag


Stavanger Domkirke
Domkorene
Stavanger


Bryllupsmusikk
BryllupsmusikkKvitsøy Musikklag
Kvitsøy
Musikklag


8-eren
8-erenEB Studio!
Informasjon om lydopptak!
Med vårt mobilstudio tar vi opp i konsert-saler, kirker, forsamlingshus, skoler o.l. Vi parkerer vår studio-"buss" utenfor lokalet og ruller inn kabler til mikrofoner og kommunikasjon. Under opptakene sitter vi ute i det mobile kontrollrummet der miksepult, høyttalere og digitale opptaksmaskiner er montert. (Mobilstudioet er godt isolert, har panel på veggene og ovn, så vi har det varmt og godt...) Vi kan gi beskjeder inn i opptakslokalet og hører alt som blir sagt der inne.

"Båndet går!"
Det er flere måter å ta opp på. Enten kan alt tas opp samtidig, dette vil jo for eksempel skje under opptak av konserter (såkalte "live" opptak), eller det hele kan bygges opp f.eks. ved at musikken tas opp for seg og sang "legges på" etterpå. Instrumenter, stemmer og solister kan også legges på senere. Vi kan ta opp på maksimalt 16 (digitale) spor.

Opptakene foregår etter timepris. Det er derfor viktig at de som synger/spiller kan stoffet godt på forhånd, slik at en ikke bruker unødig tid på øvelse og terping under selve opptakene. Vi opplever dessverre noen ganger at alt ikke er klart og innøvd på forhånd (f.eks. forspill), og selv om EB Studio har rimelige priser, koster det å bli enige og få dette på plass i studio mens "takstameteret" går. Det er også en selvfølge at musikerne har utstyret sitt i orden, at slagverk og piano/flygel er stemt, at elektriske instrumenter (f.eks. el.gitar) har nye batterier og ledninger, og forsterkere som ikke durer og "knitrer"...

Ellers er det jo lov å gjøre feil under et opptak, ting blir tatt om igjen, feil kan klippes bort så ingen får høre det - på utgivelsen er jo alt i orden? "Vi tar det i miksen" er et mye brukt uttrykk, men det er ikke alt som kan fikses der...

Det kan være en fordel å ha med en produsent. Når noe er spilt inn skal det jo avgjøres der og da om det er iorden og en kan gå videre. Var det litt falskt? Gikk det litt raskt? Manglet det en tone? Er det godt nok?! En produsent vil kunne ta disse avgjørelsene. Men på enklere, rimeligere produksjoner er det ikke mulig å benytte produsent. Da får en bare bli enige om hvem som skal bestemme og gjøre det beste ut av det. Det går jo ofte også bra.

Når opptakene er utført lager vi en arbeidskopi, en grov miks (på CD) av alt som er tatt opp. Denne bruker kunden til å høre igjennom og velge ut det stoffet som skal brukes og som det skal arbeides videre med. Det neste som må gjøres er miksingen.

Miksing
Etter at opptakene er ferdige skal lyden mikses ned til stereo. Her bestemmes "blandingen" av de forskjellige instrument og stemmer. Også tonekontroll, romklang og andre effekter blir lagt til og justert i mikse-prosessen. Nå først kan en høre hvordan det endelige resultatet blir.

Det er mange avgjørelser som må tas i miksingen. Det er kunden som bestemmer og vi i EB Studio prøver å hjelpe slik at kunden får det resultatet de ønsker. Det går an å gjøre mye i miksingen, men det hjelper dersom utgangspunktet er bra(!). Skal det gjøres spesielle ting tar det også mye tid. Og miksing foregår også etter timepris. Det er også lett og sammenligne med den siste "hit'en" i platebutikken, uten å tenke på at det der kanskje er brukt flere måneder i dyre topp-studio til miksing. Det sier seg selv at en ikke kan få til ganske det samme på to kvelder og en lørdag... Selv om det jo kan bli veldig bra, det også.

Det kan ofte være lurt å ta noen dager pause i miksingen. Få stoffet litt på avstand, ta med en CD og høre på det andre steder så kanskje du oppdager ting som skulle vært gjort annerledes.

Når opptakene er mikset ferdig, gjenstår bare redigeringen.

Redigering
Redigeringen foregår digitalt på en dataskjerm. I enkleste tilfelle består dette bare i å sette sangene eller musikkstykkene i riktig rekkefølge med passelige pauser imellom. Dette er en forholdsvis rask og grei jobb.

Ofte er redigeringen mer omfattende. Det kan tenkes at redigeringen må "redde" en sang der ingen av opptakene ble helt bra og det hele må lappes sammen av noen takter fra en tagning, noen fra en annen, noen fra en tredje, osv. Da tar det straks ganske mye mer tid. Dersom for eksempel ett kor (refreng) ble bra, men et annet ikke så bra, kan det gode kopieres og settes inn i stedet for det dårlige, osv.

Redigeringen foregår etter timepris. Den kan ta alt fra en kveld til flere uker. Når redigeringen er ferdig foreligger det ferdige resultatet (det såkalte "master-båndet") som en digital DAT kassett. (DAT = Digital Audio Tape). Denne sendes så til kassett- eller CD- produksjon.

Kassettproduksjon
Det ferdig redigerte DAT master-båndet sendes til kassett-kopiering til fabrikker med spesielt utstyr for dette. Prisene varierer etter lengden på kassetten og antallet. Kassetten blir nøyaktig så lang som innholdet er. Vi forsøker derfor å få innholdet på sidene like langt, slik at det ikke blir for mye tomt på den ene siden. EB Studio er behjelpelig med å klargjøre materiell til trykksaker og sette opp en bestilling. For nøyaktige priser kan du for eksempel kontakte Lynor A/S, Boks 4086, Kongsgård, 4601 Kristiansand, tlf: 38 14 50 00. Andre som lager kassetter er bl.a. BEL Produksjon A.S, Postboks 6033, Etterstad, 0601 Oslo, tlf: 22 67 21 20,

CD produksjon
Det ferdig redigerte DAT master-båndet sendes til CD produksjon som foregår på fabrikker med spesielt utstyr for dette. EB Studio er behjelpelig med å klargjøre materiell til trykksaker og sette opp en bestilling. For nøyaktige priser kan du for eksempel kontakte Lynor A/S, Boks 4086, Kongsgård, 4601 Kristiansand, tlf: 38 14 50 00. Andre som lager CD er bl.a. UNIDISC, Boks 51, Bekkelagshøgda, 1109 Oslo, tlf: 22 29 60 00, BEL Produksjon A.S, Postboks 6033, Etterstad, 0601 Oslo, tlf: 22 67 21 20, og EURO CD Norge, Svaddeveien 125, 3660 Rjukan, tlf: 35 09 45 45.

Tono vederlag
Musikk, arrangement og tekst er vanligvis beskyttet etter lov om opphavsrett for åndsverk (dersom det da ikke er veldig gammelt som Bach og Mozart). Skal beskyttet musikk utgis på plate eller kassett må det derfor betales noe til rettighets-innehaverne. For å forenkle dette arbeidet forvaltes denne retten ofte av organisasjoner som Tono. For å få vite mer om dette og hvor mye du må betale for å gi ut en CD eller kassett (typisk 5 - 10 kroner pr CD) kan du kontakte Tono, Postboks 9171, Grønland, 0134 Oslo, tlf: 22 17 05 00.EB Studio?
EB Studio står for "Evangelisk Bånd Studio" og drives på fritiden av Ove Eldøy. De fleste av kundene våre er kristne kor, grupper og solister som vil gi ut CD. EB Studio ble startet i 1976 og har utført over 200 plate-, kassett- og CD-produksjoner.

EB Studio tar ikke lenger vanlige oppdrag, men kjører nå kun interne prosjekt.
| Linker | Korkatalogen! | EB Studio | English |


Ta kontakt med for mer informasjon eller for å gi tilbakemelding på disse sidene.
© EB Studio.


Katalogen over kristne sang- og musikk-krefter!